Size bir telefon kadar yakınız
0312 445 06 00
Dil Seçin
tren

EUR.1

03.02.2018
4 görüntülenme

İzlanda, Makedonya, Suriye, Bosna Hersek, Lichtenstein, Hırvatistan, İsrail, Norveç, İsviçre, Filistin, Tunus, Fas ve demir çelik işlenmemiş tarım ürünlerinde AB Ülkeleri.

Açıklaması:  Dolaşım sertifikaları, menşe belirten bir belgedir. Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ürünlerinin ticaretinde, Türkiye ile EFTA Ülkeleri (İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn) arasındaki ticarette ve Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalayan diğer ülkeler (İsrail, Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyetleri, Slovak Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Slovenya, Bulgaristan)arasındaki ticarette aranan belgedir. Ayrıca, Türkiye nin Avrupa Birliği ile demir çelik ürünleri (AKÇT –  Avrupa Kömür Çelik Topluluğu -ürünleri)ticaretinde de EUR.1 Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu belgenin sağladıkları;

a: Gümrük vergisi muafiyeti
(özel durumlar için gümrük müşavirinize danışınız)
b: Türkiye den EFTA, AT ile yukarıda bahsi geçen Ülkelere malzeme yeniden gönderilecek olursa serbest dolaşımda olduğu için Türkiye den yeni bir EUR.1 belgesi yapılabilmesini sağlar.

Belgenin dolduruluş şekli;

1- İhracatçı isim ve adres bilgileri
3- Alıcı isim ve adres bilgileri
4- Çıkış Ülkesi veya ülkeler grubu
5- Varış ülkesi veya ülkeler grubu
6- Taşıma şekline ilişkin bilgiler (deniz- hava-kara)
7- Bu kutuya gerekli olduğunda;
a. Eur.1 belgesi eşyanın çıkışından sonra düzenlendiğinde “sonradan verilmiştir ” ibaresi
b.Farklı menşeli eşya ise menşei bilgileri gibi durumlarda doldurulur.
8- Sıra No, Malların fatura ve paket listesine göre uyumlu tanımı, kap sayısı yazılır.
9- Brüt ağırlık yazılmalıdır
10- Fatura numarası istenir ise;
11- Gümrüğün onay alanı Eğer onaylanmış ihracatçı ise onay numarası beyan edilmek sureti ile ihracatçı vizesi
12-  İhracatçı veya temsilcisinin hazırladığı gün ve tarihi kaydedeceği ve kaşe imzasını uygulayacağı bölüm
Onaylanmış ihracatçı

Aşağıdaki hükümler çerçevesinde basitleştirilmiş işlem uygulanmasına izin verebilir:
a) Sık sık ATR, EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan,
b) Eşyanın menşe statüsünün ve bu Karar hükümlerinin yerine getirildiğinin saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren,
c) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan,
d) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan, gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu eşyanın kıymetine bakılmaksızın bir örneği EK V te yer alan fatura beyanını hazırlayabilmesi konusunda onaylanmış ihracatçı yetkisi verebilir. Müsteşarlık onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir gümrük onay numarası verir. Müsteşarlık onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımını takip eder.
Onaylanmış ihracatçıların bu Karar hükümlerine aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan kalkması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.