Size bir telefon kadar yakınız
0312 445 06 00
Dil Seçin
tren

Sizden İstenilen Evraklar

YÜCEL GÜMRÜK VEKALETNAME

Size hizmet verebilmemiz için ihtiyacımız olan belgeler; 

 1. Vekâletname Noter onaylı
 2. Antetli kağıt (10 adet)
 3. Kaşe
 4.  Vekalet veren yetkilinin kimlik fotokopisi (Noter Onaylı)
 5. Vergi dairesinden alınacak faal vergi mükellefi olduğunuzu belirten yazı Aslı (1 adet)
 6.  Vergi levha fotokopisi (1 adet)
 7. İmza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti (1 adet)
 8.  Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti ( Kuruluş gazetesi ve şirketin en son güncellemesinin yapıldığı gazete, 1adet)
 9.  Ticaret odası sicil kayıt belgesi aslı (son 6 ay içerisinde alınmış, 1 adet)
 10.  Ticaret odası kayıtlı faaliyet belgesi (güncel tarihli, 1 adet)
 11.  Varsa Kayıtlı Elektronik Posta adresi (KEP)
 12.  Mersis No