Size bir telefon kadar yakınız
0312 445 06 00
Dil Seçin
tren

Sizden İstenilen Evraklar

Size hizmet verebilmemiz için ihtiyacımız olan belgeler; 

  1. Vekaletname  Noter onaylı aslı
  2. İmza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti (1 adet)
  3. Vekalet veren yetkilinin kimlik fotokopisi (Noter Onaylı)
  4. Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti ( Kuruluş gazetesi ve şirketin en son güncellemesinin yapıldığı gazete, 1adet)
  5. Kaşe
  6. Vergi dairesinden alınacak faal vergi mükellefi olduğunuzu belirten yazı Aslı (1 adet)
  7.  Oda sicil kayıt sureti aslı (Faaliyet belgesi) son 6 ay içerisinde alınmış, 1 adet
  8.  Kayıtlı elektronik posta (Kep adresi)