Size bir telefon kadar yakınız
0312 445 06 00
Dil Seçin
tren

Petrol Arama Sondaj ve Shore İşinde

03.02.2018
3 görüntülenme

Türkiye de  Petrol arama, Sondaj, Üretim ve Offshore operasyonlarınızda Gümrük müşaviriniz olarak çözüm ortağı olabiliriz.

Türkiye de TPAO nun yasal  tek yetkili Gümrük müşavirliği firmasıyız .

A) Petrol arama, Sondaj, Üretim ve Offshore operasyonları :

A.1. Petrol işleri Genel müdürlüğüne izin için başvuru zorunludur. Eğer offshore operasyon ise  PİGM tarafından İç İşleri Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Savunma Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmaktadır. Bu Yazışmalar yaklaşık 6 ile 8 hafta sürmektedir. Bu yazışma için Ekipman ve araçların listesi yapılarak teknik özellikleri bildiriliyor
A.2. Ekipman ve araçların faturası, paket listesi, ATR ve menşe e mail veya faks ile önden yollanır. Gümrük müşavirinin kontrolünden sonra orijinal evraklar hızlı kargo ile Gümrük müşavirine gönderilmelidir.Bütün orijinal dokümanlarda ıslak kaşe&imza bulunmalıdır.Ayrıca A-  TR belgesi ve isteniyorsa Menşe  Ticaret odası tarafından onaylanmalı ve ıslak kaşe&imza bulunmalıdır.
A.3.Gümrük müşaviri gönderilen evraklar ile Petrol İşlerine ithalat izni için gerekli başvuruları yapar. İthalat izni 3-  5 gün vakit almaktadır. Gümrük müşaviri müşterisini  iznin tahmini onay zamanı konusunda bilgilendirir müşteri bu bilgi ışığında lojistik hesaplamalarını yapar ve B/L veya CMR veya AWB evraklarını Gümrük müşavirine gönderir. Bu yol sağlıklı bir  operasyon için gereklidir .
A.4 Gümrük müşaviri müşteri tarafından onaylanmış olan nakliye acentesi ile irtibata geçer.
A.5 Gümrük müşaviri ithalat için gerekli evrakları müşteri den, acentalardan ve Petrol İşlerinden toplayarak bir araya getirir ve işi sonuçlandırır, müşterinin talimat verdiği bölgeye sevk edilmesini sağlar

Gerekli Evraklar ;

A.6  Fatura  olmak zorundadır. Proforma Fatura ibaresi gümrükçe kabul edilmeyecektir alıcı bilgileri faturada belirtilmek zorundadır. Fatura ıslak kaşe&imza olmalıdır. Proje ismi faturada belirtilmelidir.
A.7  Eğer Geçici İthalat yapılacaksa; &8220; ÖDEMESİZ-  GÜMRÜK KIYMET BEYANI İÇİNDİR &8220; ve &8220; GEÇİCİ KULLANIM &8220; ifadeleri belirtilmelidir.
A.8 Normal ( Kati) ithalat, Kati ithalatlarda yapılan ödeme ile ilgili dekontlar gümrüğe beyan  amacı ile Gümrük müşavirine verilmedir.
Gümrük müşavirinin adres ve irtibat bilgileri AWB, CMR veya B/L belgelerinde belirtilmelidir.
A.9 ATR:  A-  TR belgesi Ticaret odasından onaylatılmış olmalı ve ıslak kaşe&imza bulundurmalıdır.
A.10 Menşei Şehadetnamesi; Gerekli görüldüğü takdirde Ticaret odasından onaylatılmış olmalı ve ıslak kaşe&imza bulundurmalıdır.
A.11 Geçici ithalat la gelen  ekipman ve araçlarını fatura bilgileri müşteri tarafından gümrük müşavirine bildirilir. Yücel  ihraç izni için Petrol işlerine geçici ithalat evrakları ile başvurur. Petrol işleri ihracat evrakları ile geçici ithalat evraklarınını karşılaştırır. Bu işlem 3-  5 gün sürer.
A.12 Gümrük müşaviri gerekli operasyonları PİGM – gümrüklerle ve acente koordine edecektir.

Belirtilen operasyonlar bütün nakliye şekilleri için geçerli olacaktır. Müşterimiz isterse lojistik,depolama gibi ek hizmetleri de verebilmekteyiz

B. Diğer İthalat,

B.1 Ticari  fatura orijinal kaşe ve imzalı
B.1.1  demonte vaziyette ekipman veya makine ise faturada tek kıymet yazılarak demonte  olduğu belirtilmesi
B.1.2   Fatura orijinalinin ithalat da gümrük idaresine sunulması; mümkün değilse, fax la  işlem yaparak 15 (on beş) gün içinde orijinalinin gönderilerek gümrüğe verilmesi gerekmektedir.
B.2 Paket Listesi: Sevk edilen malzeme ve ekipman ve parça sayısı, kg bazında malzemenin içindeki dağılımını gösteren yük listesidir.
B.3  Ödeme şekillerine göre;
B.3.1 –  ödemenin Vesaik mukabili veya Peşin olarak yapıldığında, Gümrük idaresine başvururken mal bedelinin ödendiğini ispat eden bir bankaca kaşe imzalı yazı veya dekontun sunulması
B.3.2   Mal mukabili, kabul kredili akreditif veya vadeli akreditif şekillerinde Türkiye dışına para transferi henüz yapılmadığından fatura değerinin %3 ü tutarında KKDF (kaynak kullanımı destekleme fonu) bankaya yatırılarak gümrüğe sunulması gerekmektedir.

B.4.1 AT. R Belgesi

B.4.2  Menşe şahadetnamesi /FORM A   Gümrük müşavirine danışın.

Türk gümrük kanununa göre Gümrük yetkisi iki şekilde yapılabilir ;
Yetki belgeli Gümrük müşaviri
Türkiye de yerleşik Firmanın şirketi temsil yetkili müdürü

C Diğer İhracat;

C.1  İhracata konu malzeme için kesilecek maliye onaylı fatura
C.2  Paket Listesi: Sevk edilen malzeme ve ekipman ve parça sayısı, kg bazında malzemenin içindeki dağılımını gösteren listedir.
Daha özel ve detaylı bilgi almak için lütfen Gümrük müşaviri   ne danışınız.